Úvodná stránka » Fluidflow3

Spoločnosť Cadvision s.r.o. ponúka konzultácie, implementácie (nastavenia), analýzy, technickú podporu a špecializované školenia pre pokročilých užívateľov programov od spoločností Autodesk , Intergraph a fluidflow.

 

FliteFluidflow

 

Produkt Fluidflow3

FluidFlow3 je určený pre izotermické a neizometrické výpočty prietokového odporu, optimálneho priemeru, kapacity, teplotného gradientu pozdĺž rozvetveného a nerozvetveného potrubia,  výber z kompresorových zariadení, s prihliadnutím na geometrické charakteristiky potrubnej siete, charakteristiky rúr a ich izolácie, montáž širokej škály voliteľného príslušenstva, tepelné vlastnosti prepravovaných kvapalín a plynov, teploty okolia.

Potrubný systém FluidFlow3 môže byť použitý v projektovaní, vo výstavbe a rekonštrukcii, rovnako ako i k analýze a identifikácii nedostatkov existujúcich zariadení a vodovodov, potrubia v chemickom, petrochemickom, ropnom, plynovom a v rade ďalších odvetví.

Nová verzia programu je založená na skúsenostiach a úspechoch FluidFlow v2. FluidFlow3rozširuje použitie programu v rôznych oblastiach hydraulických výpočtov a simulácie procesu prenosu tepla. Program má vylepšené užívateľské rozhranie, s kompletnou databázou fyzikálnych vlastností materiálov a pokročilých metód výpočtu.

Nové rozhranie a prevádzkové spojenie medzi listom, zadávanie dát a správ poskytujú jedinečnú príležitosť simulovať skutočné podmienky hydraulického

Prvý a jediný softvér určený pre výpočet tokov: nestlačiteľných, stlačiteľných, dvojfázových ( kvapalina – plyn ), Newtonovských kvapalín a ukladania kalov.

Jediný softvér, ktorý prihliada k štandardom prenosu tepla pri výpočte tlaku alebo prietoku.

Navrhnite a optimalizujte každý systém. Rozsiahla databáza a možnosť pridať rýchlo vlastné dáta.

Unikátny interaktívny pracovný priestor - zmeny v dizajne sú prístupné "za behu".

Dynamická analýza umožňuje zhodnotiť radu hypotetických scénarov.

FluidFlow3 je vyvíjaný už 28 rokov rovnakým týmom odborníkom s využitím najmodernejších výpočtových postupov a metodík softvérového dizajnu. FluidFlow3 bol navrhnutý inžiniermi a je úspešne používaný  inžiniermi každý deň.

Tento produkt je úspešne používaný v mnohých rôznych priemyselných odvetviach na  modelovanie nových aj existujúcich systémov, veľkosti potrubia, na výber čerpadiel a ďalších zariadení.

fluidflow_logo

 

Pomocou FluidFlow3 môžete:

  • rýchlym spôsobom vybudovať sieť [2min]
  • zhodnotiť výsledky a posúdiť alternatívny návrh riešenia [5min]
  • podstúpiť svoj ​​projekt  ostatným ľuďom [1 min]

 

Moduly

  • Kvapaliny – nestlačiteľné prúdenie | Liquids, Incompressible Fluid Flow

Inžinieri môžu zadať pomocou FluidFlow3 tlak, prietok, teplotu na ľubovoľnom mieste v potrubnom systéme. Môže byť modelovaný každý typ a veľkosť potrubia. Potrubné systémy často obsahujú mnoho rôznych typov komponentov a príslušenstva.

Vo FluidFlow3 možno modelovať jednotlivé komponenty v čerpadle (objemové a odstredivé), ventily (vrátane trojcestných), regulátory prietoku, tlakové akumulátory, regulátory tlaku, selektívne regulátory tlaku, ventily, sacie dýzy, filtre, atď.  

Liquids

  • Plyn – stlačiteľné prúdenie | Gas, Compressible Flow

Tak, ako plyn prúdi v potrubnom systéme, mení sa jeho teplota, hustota a rýchlosť.

GasCalculation

                                  

  • Dvojfázové prúdenie - plyn/kvapalina | Two Phase Liquid-Gas Flow

Modul dvojfázového prúdenia umožňuje výpočty dvoch fáz kvapalina - plyn. Toto prúdenie sa vyskytuje v mnohých priemyselných procesoch – ako napr. ropný, chemický, jadrový, geotermálny priemysel.

TwoPhaseInput

 

  • Usadzujúce sa kaly | Settling Slurries

Usadzujúce sa kaly obsahujú tekutinu prenášajúcu pevné časti. Tento typ toku je široko používaný v baníckom priemysle, v priemysle spracujúcom nerastné suroviny, kedy sa pri návrhu čerpacích systémov musia brať do úvahy vplyv trenia na potrubie a čerpací výkon.

SlurryInput                                  

  • Newtonovské kvapaliny | Non-Newtonian, Non-Settling Slurry Flow

Newtonovská kvapalina je kvapalina s vlastnosťami, ktoré nie sú popísané jednou konštantnou viskozitou. Príklad takýchto tekutín: polymérne roztoky, suspenzie škrobu, farba, krv, potravinárske výrobky.

PowerLawModelling

  • Transfer tepla | Heat Transfer

Schopnosti prenosu tepla sú ako štandard zahrnuté v rámci FluidFlow3.

U každého sieťového elementu si môžete vybrať niektorú z 3 možností prenosu tepla (pre potrubie je 5 možností).

PipeHeatLoss

  • Dynamická analýza a skriptá (scripting) | Dynamic Analysis & Scripting

Scripting môže byť efektívnym nástrojom, pokiaľ ste pripravený rozširovať svoje konštrukčné schopnosti. Vzhľadom ku projektovému scénaru, návrh optimalizácie, bezpečnostné a prevádzkové štúdie sú nevyhnutnou súčasťou pre dosiahnutie vysokej kvality v dobre navrhnutom systéme prúdenia.

Scripting

 

Referencie Fluidflow3 - http://fluidflowinfo.com/videos.php

referencie-fluidflow

www.cadvision.sk | www.cadpiping.sk | www.fluidflowinfo.com | www.cadworx.sk | www.cadworx.cz